Ing. arch. Ivo Segeťa, autorizovaný architekt ČKA 3476

Sídlo Knights a.s.

Koncept Centra Mariny Cvětajevové ve Všenorech

Rodinný dům v Petrově

Koncepční studie úprav Polikliniky v Dolních Břežanech

Rodinný dům ve Zdiměřicích

Rodinný dům ve Vřescích